Saturday, October 31, 2009

Spirit of Stockholm


Nästan som Berlin! Jag har varit inne på stockholmarens Berlin-vurm tidigare. Nu visar DN:s webtest att Berlin är vad man helst vill ha när man går ut i Stockholm. Det säger så mycket om stockholmaren.

No comments: