Thursday, February 02, 2006

Clash of Civilizations?

Det känns lite obehagligt nu. Hela den här Muhammed-avbildningsgrejen som håller på att bli en riktig Molotovcocktail för att explodera och utlösa det som Samuel P Huntington något kontroversiellt benämnde "the Clash of Civilizations" i en avhandling som publicerades 1993, och senare utvecklades till den kontroversiella boken "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order".

Jag läste internationella relationer under en termin på universitetet, mest på skoj, eller för att vidga min civilekonomiska hjärna något. Huntingtons bok ingick som litteratur i en av delkurserna. Jag minns egentligen inte särskilt mycket av Huntingtons teser, men jag anser det stå helt klart att denna konflikt håller på att eskalera i något som kan bli klart jobbigt. De fundamentalistiska muslimerna har fått en anledning att klumpa ihop övriga västvärlden med den redan utbredda uppfattningen om USA och Bush varande en fiende mot den muslimska civilisationen.

Att västvärldens medier inte "respekterar" islams förbud mot avbildning av profeten, och i nuläget till och med trotsigt ökar spridningen av dessa bilder kan i fundamentalisters ögon lätt tolkas som en del av en större offensiv mot islam som religion och de muslimska värderingarna. En offensiv där USA går först med sin krigsmaskin, efter kommer övriga stater med förnedring av islams profet. I länder där media och stat är tätt sammankopplade är det lätt att göra den kopplingen, om man vill. Om man dessutom är ovan vid begrepp som tryckfrihet och sekularisering är konflikten i det närmaste ett faktum. Det kan komma att leda till en offensiv av "svar" från fundamentalister, mot det hot mot islam som vädras av västerländska media. Samtidigt som västerländska media och stater hävdar motsatsen. Vilken jävla läskig soppa det här kan bli.

Jag utger mig inte för att vara varken religions-, internationella relationer- eller freds-och-konflikt-expert. Min enda slutsats är att det här kan bli riktigt obehagligt om man inte kommer till en lösning. Frågan är bara om västvärlden ska lägga sig platt i fråga om demokratiuttryck som tryckfrihet och medias oberoende av staten, eller om den muslimska världen skall tvingas inse och acceptera att den västerländska civilisationen anammat begrepp som sekularisering och tryckfrihet?

Det finns ingen enkel lösning på konflikten, och det gör mig illa till mods. Finns det ens någon lösning eller är det det här som är gnistan som flammar upp till Huntingtons scenario Clash of Civilizations? Jag ska inte göra några försök till djupare analyser av sådana här frågor, men jag kan ju alltid tipsa folk om att ta och bläddra lite i Huntingtons bok.

3 comments:

herr katt said...

BUUU vilket tråkigt inlägg. Du säger att det är obehagligt att det finns arga muslimska fundamentalister och hänvisar till en bok. Ta ställning istället!

Carreca said...

Jag förstår vad du menar, och kan väl till viss del hålla med. Men jag tycker att det är en allt för komplex fråga för mig att ta ställning för den ena parten i. Jag kan helt enkelt tycka att båda sidor har rätt i någon mening. Det är ju själva problemet i frågor av den här typen. Ju fler böcker av den här typen som du läser, desto svårare blir det att ta ställning klockrent åt ena eller andra hållet. Jag är likadan i inrikespolitiken, kan inte rakt av ta ställning för någon ideologi. Jag tycker dessutom att folk som är allt för övertygade om sin egen uppfattning av ett problem kan vara rätt osympatiska. Men visst, man framstår som en kappvändare om man aldrig vågar ta ställning. Syftet med inlägget var att uppmana folk att kolla upp Huntingtons skrivelse, i syfte att fatta vad som kanske kommer att bryta ut, med detta som gnista.
Religiösa eller sociala frågor och blandningen av dessa är kanske den mest minerade mark man kan ge sig ut på, men jag ser fram emot att ta del av ditt ställningstagande i frågan. För övrigt kan man kanske tolka in vissa av mina värderingar i vad jag skrivit. Jag tycker det i alla fall. Kom igen katten, skriv något själv!

Anonymous said...

Håller med dig Carreca, det är svårt att ta ställning. Det är alldeles för komplext och jag blir alldeles för ytlig när jag tycker något i frågan. Till skillnad från "herr katt" så tycker jag att inte att inlägget är tråkigt utan ger utrymme för egna tankar.