Friday, January 27, 2006

Björn J:son Lindh!

Man ser dem i fredagsbilagorna och tapetserade på elskåp över hela staden, men man vet aldrig vem det är. Jag går aldrig på "klubb", jag dansar aldrig och jag hatar house - men jag gillar DJ-pseudonymer. Jag gillar sköna pseudonymer över huvud taget föresten.

Jag har ingen aning om vad de spelar, hur de spelar, vilka det är eller ens om de är särskilt bra, men här kommer vecka 4:s högst ovetenskapliga lista.

Roligaste DJ-namnen just nu:
  1. DJ Brusa högre lilla å
  2. DJ Yxa
  3. DJ Bernskort

No comments: